JONGCD&V kan de constructie van het bestuurscollege in de polder niet aanvaarden

Jong CD&V Antwerpen heeft met stijgende verbazing vastgesteld dat in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo een minderheidsbestuur op de been wordt gebracht door de lokale afdelingen van N-VA en CD&V. De meerderheid wordt geleverd door Ann Van Uffelen, die zetelt als onafhankelijke maar als lijstduwer verkozen werd op de lokale Vlaams Belang-lijst. Deze meerderheid is wankel en heeft maar één zetel op overschot.
Deze constructie kunnen wij als jonge christendemocraten absoluut niet aanvaarden, een mening die breed binnen de partij wordt gedeeld. Wij hebben begrip voor de moeilijke onderhandelingssituatie die zich in de polderdistricten voordeed. PRO2040 sprak een veto uit tegen onze partij. Nochtans was de grootste partij, N-VA, aan zet en hadden zij duidelijk gemaakt om samen met ons tot een stabiel bestuur te komen. De starre houding van PRO2040 leidde tot de gekende impasse.
De constructie die daarop werd uitgetekend, is echter geen alternatief. Los van de persoon van mevrouw Van Uffelen, doen haar uitspraken en acties vermoeden dat zij niet definitief met het Vlaams Belang heeft gebroken. Zo noemde zij het Vlaams Belang ‘de partij van haar hart’ en zouden er sms’en bestaan die deze uitspraken staven. Wij zijn daarom zeer duidelijk: dit valt onder het –  minstens creatief – doorbreken van het cordon sanitaire. Als mevrouw Van Uffelen bovendien door omstandigheden wordt vervangen, verliest dit bestuur haar meerderheid, wordt zij opgevolgd door een persoon van het Vlaams Belang en belandt de polder in onbestuurbaarheid.
CD&V Antwerpen heeft steeds consequent gecommuniceerd dat zij ‘niet met extremen aan de tafel gaat zitten’. Dat impliceert dat deze constructie niet door CD&V-leden afgesloten en ondertekend kan worden. Indien er geen goodwill wordt getoond om de nodige stappen te ondernemen, zullen wij de toepassing van onze statuten vragen aan het provinciaal bestuur, hetgeen kan leiden tot het uit tijdelijk schorsen van de betrokken verkozenen zolang er geen duidelijkheid is..
PRO2040 maakte afgelopen weekend uiteindelijk toch een opening naar onze partij. Wij roepen CD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo daarom op om toch deze uitgestoken hand aan te reiken en de onderhandeling opnieuw op te starten en zo te komen tot een stabiel bestuur voor de polderdistricten. Het eventuele toetreden van PRO2040 maakt dat men niet meer zou geconfronteerd worden met de krapst mogelijke meerderheid.
Wij vragen tevens aan de lokale N-VA, grootste partij en initiatiefnemer, om samen met ons verantwoordelijkheidszin te tonen en deze gesprekken met een open geest aan te vatten. Als voorbeeld verwijzen we naar ‘De Grote Verbinding’ van burgemeester Bart De Wever, die in Antwerpen samen met de socialisten een bestuur vormt, gesteund op het argument om geen krappe meerderheden te maken. Het spreekt voor zich dat het reeds bestaande bestuursakkoord als startnota kan dienen.
Jong CD&V Antwerpen hoopt dat alle partijen hun verantwoordelijkheid opnemen en streven naar een stabiele meerderheid tussen de democratische partijen, in het belang van de polder.

Geef een reactie