Schors de Antwerpse zusterband met Haifa (Israël)

JONGCD&V Antwerpen wilt dat het Antwerpse stadsbestuur de zusterband met Haifa in Israël schorst of zelfs ontbindt. “Twee jaar geleden vroegen we al om de zusterband met Sint-Petersburg in Rusland te schorsen na de inval in Oekraïne. Hierop ging het stadsbestuur niet in. Wij willen geen partner zijn van regimes die mensenrechten als fait divers zien. Voor ons geen twee maten en gewichten, het doden van onschuldige slachtoffers moeten we overal veroordelen.”

Na de terroristische aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023, ging er geen dag voorbij zonder dat dit conflict in de pers kwam. De aanval van Hamas kan niet anders dan veroordeeld worden. Maar geen enkel bloedbad is een excuus om een ander bloedbad aan te richten, stelt JONGCD&V. Zowel Hamas als de staat Israël hebben ontoelaatbare daden gesteld, waarbij duizenden onschuldige slachtoffers gevallen zijn. Hiervoor mogen we onze ogen niet sluiten.

JONGCD&V wilt dat er een staakt-het-vuren komt en dat de partijen aan tafel gaan. Maar uit de laatste berichten blijkt Israël daar weinig boodschap aan te hebben, en verder burgerinfrastructuur te bombarderen in Gaza. Pieter De Cock, jongerenvoorzitter van cd&v Antwerpen:

We moeten blijven inzetten op internationale samenwerking en dialoog om deze gruwel te stoppen. Vanuit Antwerpen kunnen we dit doen met onze zusterstad Haifa. Maar wat zien we? Net in Haifa werden protesten door Israëlische burgers tegen het doden van Palestijnse burgers, verboden door de politie en het stadsbestuur. Net in onze zusterstad Haifa moest het Israëlische hooggerechtshof ingrijpen om een democratisch burgerrecht te bewaken. Is dat een stad waarmee we een partnerschap willen hebben? We kunnen niet veel doen als Antwerpen in zo een internationaal conflict. Maar wat we kunnen doen, moeten we doen. Dat is het geweld in alle vormen en door alle partijen veroordelen. Evenals de samenwerking met Haifa kritisch bekijken om een duidelijk signaal te geven.”

De les van Sint-Petersburg

JONGCD&V Antwerpen riep in 2022 al op om ook de zusterband van Antwerpen met Sint-Petersburg kritisch te bekijken. Het Antwerps stadsbestuur ging niet in op deze vraag. Volgens burgemeester De Wever zou het verbreken van deze band onverstandig zou zijn. Het verbreken van diplomatieke contacten zou de kans op dialoog net verkleinen, terwijl de stedenband benut kan worden om internationale samenwerking te versterken. “We volgen de redenering van de burgemeester. Maar tegelijk zien we dat de burgemeester op geen enkele manier acties aan zijn woorden koppelde. Er is geen enkel initiatief genomen. Dan stopt het verhaal natuurlijk. Ook nu vermoeden we dat burgemeester De Wever zich achter deze woorden zal scharen en de stedenband niet kritisch zal willen bekijken.” Klinkt het bij De Cock.

“Als de stad ook nu weigert om de zusterband met Haifa kritisch te bekijken, dan dagen wij het stadsbestuur uit om nu wel de daad bij het woord te voegen. Als dergelijke zusterbanden niet verbroken kunnen worden in het licht van samenwerking en diplomatie, dan verwachten we dat het stadsbestuur ook actief aan diplomatie doet met Haifa. Wij willen dat de stad Antwerpen van onze Israëlische zusterstad vraagt dat het zich achter de eisen van het Internationaal Hooggerechtshof schaart. Als Haifa onze partner wilt blijven, moet Haifa aandringen bij de Israëlische regering om alles in het werk te stellen om genocidedaden te vermijden, haatzaaiers te straffen en humanitaire hulp in Gaza toe te staan. Als onze beide steden partners blijven, willen wij dat Haifa het democratische recht op betogen beschermt. Zo niet, is politieke moed op het schoon verdiep het enige antwoord.”

Zie ook Gazet Van Antwerpen/ATV

Geef een reactie