JONGCD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo

    

 

Hey!

Welkom op de pagina van JONGCD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo!

Onze klemtonen liggen vooral bij de jongerenthema’s en veiligheid. Veilig fuiven in ons dorp, aanpak van de drugsproblematiek en het onveiligheidsgevoel in verschillende wijken. We trachten de pijnpunten aan te pakken en de noden te vervullen door gebruik te maken van de stem van het volk en contacten te leggen met jong en oud uit de drie dorpen zodat we een programma kunnen maken op maat van de polders!

We willen de frustraties, groot en klein, aanpakken. Inzetten op kwaliteitsvol lokaal onderwijs, een goede busverbinding van ons dorp met de binnenstad, aandacht voor Koning Fiets, inzetten op levenskwaliteit in onze polders, enzovoort.

Wij hopen op jullie medewerking te mogen rekenen, samen nemen we de weg vooruit!


Nick Van Roosbroeck

Voorzitter JONGCD&V Berendrecht-Zandvliet-Lillo