JONGCD&V Borgerhout

Borgerhout is een jonge en een rijke gemeente. Jong van geest en rijk aan menselijk kapitaal. Als we willen investeren in ons district, dan moeten we duurzaam investeren in onze jeugd, want zij vormen voor een heel groot deel de toekomst van Borgerhout.

We willen verdergaan op het plan van de stad om te kijken naar de stad(sontwikkeling) van morgen. Antwerpen kiest voor een geïntegreerde aanpak van stadsvernieuwing, die vertrekt vanuit een visie, ingedeeld in vijf thema’s: aangename wijken, mobiliteit, duurzame stad, erfgoed en ruimtelijke kwaliteit. Burgemeester De Wever zei al: “Het zijn boeiende tijden voor stadsontwikkeling. Steden staan voor grote uitdagingen om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de ‘stad van morgen’.  Dat vinden we super. Maar in Borgerhout willen we nu al kijken wat we kunnen veranderen en niet achteraf aanpassingen maken.

Mee goesting om trots te zijn op Borgerhout? Contacteer ons en doe mee! 


Niraj Simkhada

Voorzitter JONGCD&V Borgerhout