JongCD&V lanceert fietsdeal voor Antwerpen

Er is nog veel werk aan de winkel om vlot en veilig door de stad te fietsen. Daarom lanceert JongCD&V Antwerpen haar fietsdeal voor Antwerpen. De fietsdeal is een deal van JongCD&V met alle Antwerpse fietsers. In deze fietsdeal staan 10 concrete voorstellen die JongCD&V belangrijk vindt voor het fietsbeleid. Omdat de Antwerpse Fietser nog altijd de ervaringsdeskundige bij uitstek is wil JongCD&V een bovendien constante fietsdialoog op gang brengen om zo vinger aan de pols te blijven houden en hun voorstellen permanent te verbeteren.

Waar is de plaats voor twee wielen in onze stad?

Fietsen is goed voor de portemonnee, het klimaat en vooral ook de eigen gezondheid!  Het is snel, vermindert files en laat ook makkelijker sociaal contact toe. Maar fietsen is in Antwerpen nog niet altijd even veilig, praktisch of aantrekkelijk. Er is dus nog veel werk aan de winkel om de fiets een goede plaats binnen onze stad te geven.

Koning fiets, geen keizer fiets

De fiets zal een steeds belangrijkere rol spelen in de toekomst van de stedelijke mobiliteit in Antwerpen en dit verdient dan ook extra aandacht. Wanneer wij over mobiliteit in de stad nadenken dan gaan wij uit van ‘koning fiets’. De fiets is een vlotte en ecologisch verantwoorde keuze in onze stad. Het is echter niet de bedoeling dat de fiets alle andere weggebruikers verdringt. “Wij geloven in Koning Fiets, niet in Keizer fiets”. Zo stelt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer. “De nodige ruime voor iedere weggebruiker met wederzijds respect is essentieel. Maar de fiets moet ook de ruimte krijgen die ze verdient. Het aantal fietsers in Antwerpen is in enkele jaren verdubbeld, maar de infrastructuur is helemaal niet gevolgd. De fiets is pas een alternatief, wanneer fietsers zich op een veilige manier op de baan kunnen begeven.”

JongCD&V vat haar 10 eerste voorstellen als volgt samen:

  1. Integraal Fietsbeleid: Een transparant budget & het overstijgen van aparte beleidsdomeinen.
  2. Veiligheid moet primeren op doorstroming: optimale doorstroming mag geen argument zijn om een verbetering van de infrastructuur tegen te houden die het voor fietsers veiliger maakt.
  3. Infrastructuurscreening: De aanwezige fietsinfrastructuur is niet toereikend. Problemen in kaart brengen.
  4. Fietstelpalen: Meten is weten, informatie verlenen is essentieel, competitie versterkt.
  5. Fietsvloot: Scholen faciliteren om een eigen vloot van fietsen aan te kunnen leggen, d.m.v. raamcontracten met handelaars en lokale fietsherstellers.
  6. Fietsalternatief: Grote Antwerpse wegenwerken zijn de kans om mensen op de fiets te krijgen.
  7. Voorbeeldfunctie: Politici & ambtenaren moeten het goede voorbeeld geven. Jong CD&V gaat voorop.
  8. #KoningFiets: Elke weggebruiker verdient een correcte plaats en wederzijds respect op de baan.
  9. Fietsinfrastructuur: Nood aan quick wins & ingrijpende veranderingen, alsook een mentaliteit- en beleidsshift.

10. Nood aan fietsdialoog:

JongCD&V Antwerpen pleit voor de oprichting van een overlegplatform voor fietsers. Dit kan gaan van een online platform tot een maandelijkse vergadering zoals van de jeugdraad, cultuurraad, … in aanwezigheid van de schepen voor mobiliteit. Dit overleg kan leiden tot geformuleerde adviezen, aangekaarte problemen, fietsers sensibiliseren of input geven bij infrastructuur werken.

In afwachting op deze fietsraad gaat JongCD&V het engagement aan om zelf de fietsdialoog op te starten en verzamelt ze via de website www.fietsdeal.be input van iedereen die begaan is met #koningfiets in Antwerpen. Deze input wordt verwerkt en meegenomen in een aangevulde fietsdeal. Op regelmatige momenten gaan we ook in dialoog.  “Wij zijn er van overtuigd dat bij alle beleidsdomeinen goede participatie essentieel is. Dit kan alleen door open en zeer frequent met alle betrokken in dialoog te gaan. De fietsdialoog is daar een voorbeeld van” zo stelt Jan Braeckmans, CD&V-lijsttrekker in het District Antwerpen.

De actie van JongCD&V krijgt ook steun van CD&V-lijsttrekker Kris Peeters. “Het huidige mobiliteitsbeleid legt niet de juiste klemtonen. Bij infrastructuurwerken heeft men het momentum gemist om meer ruimte voor de fiets tot stand te brengen. Voorrang geven aan de vlotte doorstroming van auto’s boven de veiligheid voor fietsers ontmoedigt bovendien het fietsen”. Peeters benadrukt ook dat we niet naïef mogen zijn: “de auto volledig bannen of autogebruik ernstig bemoeilijken gaat ook niet. Sommige doelgroepen, bijvoorbeeld personen die minder goed te been zijn, hebben bij uitstek nood aan mogelijkheden voor de auto. We moeten heel concreet kijken  waar we de auto kunnen toelaten en waar niet. Het autoverkeer wordt bij voorkeur naar de hoofdassen toegeleid, waar de doorstroming optimaal is. Maar in de buurt van bijvoorbeeld scholen moeten we de auto kunnen weren, voor de veiligheid van gezinnen.”

 

Meer info over de fietsdeal vindt u op: www.Fietsdeal.be

Bekijk het debat met Orry Van de wauwer op ATV of lees het artikel hieronder dat naar aanleiding van de lancering van Fietsdeal.be verscheen in de Gazet van Antwerpen:

 

One thought on “JongCD&V lanceert fietsdeal voor Antwerpen

Geef een reactie