Is dit nu goed bestuur?

Koen Kennis en de stad Antwerpen worden op de vingers getikt door het Vlaams gewest. De stad begon een tijd geleden met het ophangen van eigen verkeersborden om een maximum snelheid van 25km per uur op te leggen op fietspaden. Deze borden zijn echter niet wettelijk en hebben dus juridisch geen waarde, maar ook werden ze zonder toestemming aangebracht op Vlaamse gewestwegen in de stad. Minister Lydia Peeters en het Agentschap Wegen en Verkeer zijn onverbiddelijk: deze borden moeten zo snel mogelijk weer verwijderd worden door de stad. JONGCD&V Antwerpen vindt dat de stad belastinggeld verspild aan symboolpolitiek: “is dit nu goed bestuur?”

De stad Antwerpen begon eind 2019 met het ophangen van verkeersborden om een maximumsnelheid op fietspaden aan te geven. Deze signalisatie van 25 kilometer per uur werd voorzien om gebruikers van speedpedelecs op de verkeersregels te wijzen. Elke Antwerpse straat met een fietspad werd op elk kruispunt voorzien van dergelijke borden, een massale hoeveelheid borden.Een veiliger kader voor snelle fietsers op fietspaden is nodig, maar of een bord op elke straathoek hangen hier de juiste oplossing voor is, dat is een ander paar mouwen.

Los daarvan zijn de borden niet wettelijk, niet afdwingbaar en kunnen fietsers hun snelheid ook niet objectief meten (tenzij er een fietscomputer aanwezig is op de fiets, wat niet verplicht is). De aangebrachte borden zijn dus vooral een kostelijk grapje, symboolpolitiek in plaats van een echte oplossing te bedenken op de vraag waar de plaats van snelle fietsers ligt op de openbare weg. De Antwerpse Tsjeven betwijfelen het nut van deze borden: “Verkeersborden tellen altijd voor de hele breedte van het wegdek. Als deze signalisatie effectief wordt gehandhaafd, betekent dat dat elke Antwerpse straat met een fietspad voortaan een snelheidsbeperking heeft van 25km/u. Ook voor auto’s. Indien deze borden niet worden gehandhaafd en toch geen nut hebben, waarom wordt hier dan een bak geld tegen aan gesmeten?

Berichtgeving in Gazet van Antwerpen

Bestellen, betalen, ophangen …
en weer afhalen

In het Vlaams parlement stelde Orry Van de Wauwer (CD&V) verschillende vragen aan minister Lydia Peeters over deze verkeersborden die door de stad Antwerpen zelf wordt bedacht en opgehangen. Hieruit blijkt dat de stad geen toestemming vroeg aan het Vlaamse gewest om deze verkeerssignalisatie aan te brengen op gewestwegen. Meer nog, minister Peeters had eerder aangegeven dat het niet de bedoeling kan zijn dat elke gemeente zelf verkeersborden begint te ontwikkelen en op te hangen. AWV reageerde verbaasd dat deze borden zomaar geplaatst waren op wegen waar de stad niets aan te zeggen heeft, en heeft opdracht gegeven aan de stad om deze borden zo snel mogelijk te verwijderen.

JONGCD&V Antwerpen betreurt dat er in Coronatijden zo onverzorgd omgesprongen wordt met het belastinggeld van de Antwerpenaar. “Verkeersborden kosten heel wat geld. Het gaat hier om honderden, zo niet duizenden, borden. Los van de kosten voor de productie en levering, zijn ook heel wat manuren voor het ophangen betaald. En nu mogen er weer uren betaald worden om ze af te halen. Dat geld had veel beter besteed kunnen worden aan actuele noden in de stad. Dit is een voorbeeld van een gebrek aan goed bestuur, en had eenvoudig met één telefoontje van de stad naar de Vlaamse administratie kunnen vermeden worden.”

Geef een reactie