JONGCD&V ondersteunt de witte lintjesactie

Voor het 4° jaar op rij werd met een ruime groep enthousiaste vrouwen én mannen (een delegatie van jongcd&v Antwerpen) post gevat aan het station te Berchem tussen 7.30u en 9u, omdat dan veel mensen de trein naar het werk nemen of met de trein arriveren om naar hun werk te gaan.

Ook dit keer mochten we naast onze enthousiaste groep vrijwilligers opnieuw onze vrouwelijke mandatarissen : Nahima Lanjri (Federaal Volksvertegenwoordiger en districtsraadslid Borgerhout) en Galina Mathusina (gemeenteraadslid Antwerpen) verwelkomen. Maar we konden ook een beroep doen op Orry Van de Wauwer (Vlaams Volksvertegenwoordiger) en Katrien Schryvers (Vlaams Volksvertegenwoordiger en Voorzitster OCMW Zoersel).

Op enkele kleine uitzonderingen na van pendelaars die echt geen tijd hadden, waren de reacties allemaal positief. Het thema van dit jaar “geweld en seksuele intimidatie op de werkvloer” is de voorbije  weken enorm in het nieuws geweest. V&M lanceerde zelf een sociale mediacampagne met filmpjes van mannelijke CD&V-kopstukken die getuigenissen aflezen van vrouwen die te maken hadden met seksueel geweld. Hierna verbinden ze zich ertoe dit gedrag nooit te zullen tolereren, nergens en tegen niemand. “Je kan op me rekenen”, besluiten de kopstukken, waarmee een sterk signaal wordt gestuurd. Het thema was bijgevolg al bekend bij de mensen en deze lieten zich dan ook onmiddellijk een “wit lintje” opplakken en namen gretig onze flyers in ontvangst.

“Laat seksisme je niet vloeren”, met die boodschap en een wit lintje vragen we met Vrouw en Maatschappij aandacht tegen ongewenst seksueel gedrag, dit jaar specifiek op de werkvloer. Want we mogen geen geweld en intimidatie toestaan. Orry Van de Wauwer

Sommige mensen maakten ook tijd voor een uitvoeriger gesprek met ons. Er werden dus heel wat contacten gelegd die verder gingen dan de gebruikelijk vluchtige contacten tijdens zulke actie. Waarbij het ons deugd deed te zien én te horen dat niet alleen vrouwen maar ook mannen, alsook leden van andere partijen, mensen van een andere geloofsovertuiging,  . . .  het gesprek met ons aangingen en onze actie ten volle wilden ondersteunen ! We kregen zelfs geregeld felicitaties voor ons initiatief ! Dat stak ons allemaal een riem onder het hart.

Alle deelnemers waren het er dan ook roerend over eens, het was een zeer geslaagde actie !

Geef een reactie