JONGCD&V schrijft open brief aan de gemeenteraad

Brief aan onze schepenen en gemeenteraadsleden:

Beste Schepenen & Gemeenteraadsleden,

Beste Caroline, Galina, Marc, Patrick, Philip

Samen met een groot deel van de Antwerpenaren en Vlamingen stonden wij deze week verstomd. Verlamd door de uitspraken van onze Antwerpse burgervader. De burgemeester van alle Antwerpenaren die het nodig vond om in enkele woorden de problematiek van racisme en discriminatie tot iets relatiefs te herleiden. Niet alleen schoffeerde hij vele allochtonen door hun klachten over racisme weg te zetten als een blijk van hun eigen falen maar vond hij het blijkbaar ook nuttig om zelfs een bepaalde bevolkingsgroep bij naam te noemen. Om een etiket te plakken op een groep van enkele duizenden Antwerpenaren die volgens hem toch maar eens eerst naar hun eigen cultuur moesten kijken om discriminatie te begrijpen. Want racisme is toch iets relatiefs, niet?

Hij trad hiermee in de voetsporen van voormalig OCMW-voorzitster en partijgenote Liesbeth Homans die zich eerder reeds op eenzelfde manier uitsprak over de kwestie.

Voor de Antwerpse CD&V-jongeren zijn deze uitspraken volstrekt onaanvaardbaar. Als voorzitter van de grootste Vlaamse partij en burgemeester van de grootste stad van Vlaanderen zou de heer De Wever beter moeten weten. Hij zou moeten weten wat er leeft in zijn stad. Met welke problemen vele allochtonen dagelijks geconfronteerd worden. Hij moet een bruggenbouwer zijn die over partijlijnen, bevolkingsgroepen, leeftijdsgrenzen en culturen heen kijkt. Iemand naar wie we kunnen opkijken. Iemand die niet oreert vanop het Schoon Verdiep maar iemand die luistert zoals onze nationale voorzitter prachtig verwoordde.

Wij verwachten als jongeren een zeer duidelijk signaal van jullie, onze vertegenwoordigers in schepencollege en gemeenteraad, dat dit geen houding is waar CD&V zich in kan schikken. Dat dit geen woorden zijn waar we als partij licht over mogen gaan. Dat jullie zowel achter de schermen als publiekelijk zeer duidelijk afstand nemen van dit discours en benadrukken dat CD&V zulke meningen nooit heeft gedeeld en dit ook nooit zal doen. Wij zijn verplicht aan onszelf en aan onze partij om hier als christendemocraten niet mee akkoord te gaan. Trouw aan coalitiepartners is mooi. Trouw aan onze ideologie en waarden is nog veel beter. Respect voor onze kiezers en alle Antwerpenaren is ons uitgangspunt. Maak een krachtig publiek statement en laat de burgemeester weten dat CD&V hiermee niet gediend is. Zwijgen is in deze instemmen. Dat is onaanvaardbaar.

Olivier Elias, namens JONGCD&V Antwerpen

Geef een reactie