Soms mag rood ook groen zijn

De Stad Antwerpen stelde op maandag 31 augustus haar nieuwe campagne ‘Meer veilig verkeer’ voor. In tegenstelling tot vorige campagnes focust deze veel sterker op de rol van voetgangers en fietsers. Door het stijgende aantal ernstige ongevallen met zwakke weggebruikers wil de Stad er terecht de klemtoon op leggen dat ook zij hun steentje bij dienen te dragen tot een veilig verkeer. Bij voetgangers en fietsers ligt de nadruk vooral op het negeren van het rode licht.

JONG CD&V Antwerpen kan dit zeker toejuichen vermits meer verantwoordelijkheid van alle deelnemers in het verkeer alleen maar tot meer veiligheid en dus minder ongevallen kan leiden. We betreuren echter dat de Stad hierbij louter een repressieve aanpak hanteert en dat de burgemeester in zijn communicatie expliciet verwees naar het asociale rijgedrag van fietsers. Op heel wat plaatsen in onze Stad kunnen fietsers immers niet gebruik maken van een goed verzorgde en veilige infrastructuur maar worden zij geconfronteerd met een publiek domein dat hen weinig gunstig gezind is. Dat fietsers al eens een rood licht negeren of de verkeerde rijrichting volgen is vaak eerder het gevolg van bizarre constructies en onlogische kruispunten dan zuivere moedwil en de neiging tot anarchie. Wie elke dag de fiets neemt in Antwerpen weet dat onze stad vaak een ware jungle kan zijn.

We begrijpen dat het aanpassen van de openbare weg tijd en moeite vergt maar betreuren dat het stadsbestuur geen gebruik heeft gemaakt van deze gelegenheid om een eenvoudige maatregel in te voeren die tegemoet komt aan het steeds toenemende fietsverkeer.

JONG CD&V Antwerpen is van mening dat fietsers onder bepaalde omstandigheden het rode licht moeten kunnen negeren zonder dat zij hiervoor beboet worden. De wetgever voorziet sedert 15 augustus 2012 immers wel degelijk de mogelijkheid hiervoor. De kruispunten die voorzien zijn van de specifieke verkeersborden B22 en B23 voldoen immers aan de voorwaarden die toestaan dat fietsers door het rode licht mogen rijden zonder dat zij zichzelf of de rest van het verkeer in gevaar brengen.

Een proefproject van het BIVV in Brussel toonde aan dat de plaatsing van deze borden op een aantal hiertoe geschikte kruispunten geen toename van de onveiligheid met zich meebracht. Ook in de ons omringende landen bestaat een gelijkaardige regeling reeds zonder dat zij problemen met zich meebrengt. Bovendien kan deze maatregel zorgen voor een snellere doorstroming van fietsers waardoor de fiets opnieuw aan aantrekkelijkheid wint als vervoersmodus. Dit kan Antwerpen alleen maar ten goede komen.

Fietsers op hun verantwoordelijkheid wijzen met bijhorende sanctionering is maar een deel van het verhaal. Hen kansen en ruimte geven om Antwerpen in de 21e eeuw te brengen is beter. De fiets is immers geen probleem, de fiets is een oplossing.

Olivier Elias, namens JONGCD&V Regio Antwerpen

Geef een reactie