Statiegeld, nu of nooit?

Op zaterdagochtend 21 september nemen de jongeren van CD&V Antwerpen gezamenlijk deel aan de actie ‘World Clean Up Day’. Samen met het collectief World Clean Up Day poetsen ze vier uur lang de Schelde. “Helaas wordt ook onze geliefde Antwerpse stroom geteisterd door plastic, waaronder vele blikjes.”, vertelt initiatiefnemer Tanguy Sarens. “We staan er misschien niet direct bij stil, maar een maatregel als statiegeld zou deze rivier een pak properder kunnen maken.”, aldus de jonge christendemocraat. Jong CD&V Antwerpen roept daarom alle jongerenpartijen op om druk te zetten bij hun respectieve moederpartijen en hen te overtuigen van het belang van statiegeld. Ze kijken in het bijzonder naar N-VA en Open VLD die op dit moment samen met CD&V onderhandelen voor een nieuwe Vlaamse regering.

De Schelde staat er, net zoals veel andere waterlopen, niet goed voor. Recente cijfers van het internationaal baggerbedrijf DEME tonen aan dat er een groot probleem is met de vervuiling van onze waterloop. Volgens ander onderzoek van Bert Teunkens (Universiteit Antwerpen) blijkt de bijdrage van de Schelde aan het afval in de zee te schommelen tussen maar liefst 4 en 23 ton plastiek. Hetzelfde stellen we helaas vast in de de Antwerpse binnenstad, waar men eveneens kampt met grote problemen. Maar liefst 40 % van het zichtbare zwerfvuil bestaat uit blikjes (cijfers OVAM 2015). Als we dat al van onze straten krijgen, zullen we onze buurten ook makkelijker proper kunnen houden. Vuil trekt namelijk vuil aan.”, vertelt CD&V-jongere David Monjaerts.

Net als in de gemeenteraadscampagne van 2018 roept Jong CD&V Antwerpen op om als grootste stad van Vlaanderen deel te nemen aan de statiegeldalliantie. Deze organisatie pleit voor het invoeren van statiegeld op drankflesjes en blikjes. Al 950 organisaties zijn lid, waaronder ook meer dan de helft van de Vlaamse steden en gemeenten (158 op 308). De recent gevormde regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat eenzelfde vervuilingsprobleem kent, heeft de verplichte invoering van statiegeld in haar regeerakkoord geschreven. En als klap op de vuurpijl: van alle Vlaamse grote steden is iedereen aangesloten, behalve… Antwerpen!

De jongeren beseffen dat enkel een Antwerps initiatief ijdele hoop is. Het Antwerps stadsbestuur kiepert initiatieven om toe te treden tot de statiegeldalliantie meteen in de vuilbak, tot grote frustratie van de CD&V-fractie in oppositie. “Men verwijst al te gemakkelijk naar Vlaanderen en dat is bijzonder frustrerend. Waarom kan de grootste stad van Vlaanderen niet het goede voorbeeld geven en hierin het voortouw nemen?”, vraagt CD&V-jongere en Antwerps gemeenteraadslid Sam Voeten zich af. De jongeren vestigen hun hoop daarom op de Vlaamse onderhandelaars van CD&V, Open VLD en N-VA die op dit moment de laatste hand aan de teksten van een nieuwe Vlaamse regering leggen. JONG CD&V roept dus andermaal de andere jongerenpartijen op om over de partijgrenzen heen te pleiten voor statiegeld.

Tegelijkertijd hopen ze dat de sector zelf niet bij de pakken blijft zitten. “Er bestaan reeds succesvolle pilootprojecten, onder andere in Brussel. Daar werden op enkele maanden tijd maar liefst 40.000 blikjes verzameld in ruil voor een kortingsbon bij handelszaken. Ook het NSZ is een grote voorstander (zie link). Wordt het niet tijd dat dergelijke projecten ook in Antwerpen worden uitgerold?”, besluit Voeten.

Pilootproject: https://www.bruzz.be/milieu/nsz-pleit-voor-uitbreiding-brussels-proefproject-met-statiegeld-2019-06-10

Wie graag helpt met World CleanUp Day, kan zich nog registreren op https://www.river-cleanup.org/nl/schelde-maas.

Geef een reactie