Statiegeld als beginpunt tegen zwerfvuil, aangevuld met educatie en engagement

JONGCD&V Antwerpen is van mening dat Antwerpen meer kan dan enkel ijveren en een sterk signaal moet geven aan de Vlaamse Overheid dat ze nu! statiegeld wil op drankverpakkingen en pleit daarom in haar open brief voor een partij-overschrijdende roep om statiegeld.  Dit statiegeld is een noodzakelijke structurele stap in de strijd tegen zwerfvuil die ook zeer goed wordt aangevuld in Antwerpen met een luik educatie en engagement van verenigingen. 

OVAM becijferde dat 40% van het zwerfvuil bestaat uit drankverpakkingen. Wanneer dit aandeel zwerfvuil verdwijnt, zal de totale hoeveelheid zwerfvuil ook verder dalen. Vuil trekt immers vuil aan, of omgekeerd: propere buurten blijven makkelijker proper. JONGCD&V juicht ook toe dat in Antwerpen aanvullend ook wordt gewerkt op het vlak van educatie en het bevorderen van engagement via het project ‘Propere Buurt, schoon verdiend’. Een project van schepen Caroline Bastiaens, waarbij verenigingen zwerfvuil oprapen en in ruil voor hun engagement een beloning ontvangen.

Eva Van Keer, lijsttrekker voor CD&V Borgerhout en lid van JONGCD&V Antwerpen, juicht het initiatief toe: “Ik merk hier heel wat enthousiasme in Borgerhout bij een aantal verenigingen die echt heel bewust rond afval willen werken.”

Ook Jan Braeckmans, lijsttrekker in Antwerpen is blij dat de stad in dit proefproject voor Antwerpen-Noord en Borgerhout heeft gekozen. “Jongeren op den Dam kiezen hier bijvoorbeeld bij de jeugdwerking Kras om ook heel bewust met afval om te gaan. Iets van waarde gooi je niet zomaar weg.“ JONGCD&V vraagt dan ook om spoed te zetten achter de evaluatie van deze eerste teams om zo snel uit te kunnen bereiden naar andere wijken.

Op het vlak van educatie en het bevorderen van engagement worden al goede stappen genomen. Statiegeld zal  ook mee de oorzaak van zwerfvuil doen verminderen.   Als grootste stad van Vlaanderen kan Antwerpen meer dan enkel draagvlak creëren. JONGCD&V verwacht een sterk signaal van de gemeenteraad naar Vlaanderen toe om snel werk te maken van statiegeld.

“Een standpunt waarin we niet alleen staan” vertelt Thijs Van den Brande, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen, “ik hoop dat met mij alle jongerenvoorzitters hun moederpartij aansturen om op alle niveaus hier unaniem en snel werk van te maken zodat we een structurele stap kunnen zetten naar een meer duurzame en propere stad.” 

De open oproep voor ‘Statiegeld nu!’ kan je hier terugvinden op Facebook.

Geef een reactie