Stelplaats Zurenborg malaise continue

De beloofde verhuis van de busstelplaats in de Zurenborgwijk komt er niet op korte termijn. Ondanks de beloftes op een verhuis tegen begin 2021, ondanks herhaalde protesten van buurtbewoners, en ondanks de bezorgdheden die het stadsbestuur in 2015 uitdrukte, wordt er toch een nieuwe vergunning aangevraagd bij de stad. “Hier wordt niemand beter van”, klinkt het bij JONGCD&V Antwerpen.

Even terug in de tijd, want de Antwerpse stelplaatsen van De Lijn zijn al even aan vervanging toe. Oorspronkelijk werd tegen 2012 een nieuwe busstelplaats gepland op het terrein van De Lijn in Antwerpen-Noord tussen het Albertkanaal en de Tjalkstraat. In deze nieuwe busstelplaats zouden de bussen van de stelplaatsen Antwerpen Noord, Merksem en Zurenborg worden ondergebracht. Door de Oosterweelwerken werd dit plan onmogelijk en moest de zoektocht opnieuw beginnen. De Provincie Antwerpen verleende een tijdelijke verlenging van stelplaats Zurenborg tot begin 2021. Deze verlenging werd op aandringen van het toenmalige stadsbestuur (NVA-CD&V- Open VLD) voor 5 jaar verleend en niet voor de gevraagde 20 jaar. Een verhuis moest uiterlijk begin 2021 rond zijn.

To stelplaats or not to stelplaats

In de afgelopen jaren zocht De Lijn actief naar alternatieven. Een busstelplaats aan de Havanasite ter vervanging van de Tsjalkstraat, één aan het Kiel ter vervanging van de stelplaats in Hoboken, en aan de luchthaven van Deurne ter vervanging van stelplaats Zurenborg kwamen in het zicht. Dit laatste dossier kreeg voorrang, directeur-generaal Roger Kesteloot gaf uitdrukkelijk mee dat deze nieuwe stelplaats begin 2021 klaar ging zijn. Evenwel bleven de nodige investeringen op zich wachten. Voor de busstelplaats aan de luchthaven van Deurne worden pas in 2023 investeringen voorzien door Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters. Een opdracht om de nieuwe stelplaats te onderzoeken is pas recent uitgeschreven en wordt momenteel aanbesteed, de studie wordt midden 2021 verwacht.

Ondanks de uitdrukkelijke vraag van de provincie en belofte van De Lijn dat dit niet meer ging gebeuren, zitten we exact in hetzelfde schuitje als in 2015.” meent Pieter De Cock, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen. “Aangezien er geen nieuwe stelplaats is zoals beloofd en er ook niet direct zit aan te komen, zal de stad een vergunning verlenen om de exploitatie verder te zetten. Dat betekent dat het personeel van De Lijn nog langer zal moeten werken in een verouderde en soms onveilige infrastructuur. Dat betekent dat de beloftes aan de buurt en de actiegroep “Leefbaar Zurenborg” ook niet worden nagekomen. De locatie van de huidige stelplaats is van belang in het project om een nieuw buurtpark aan te leggen, dat lijkt nu doorkruist te worden. Door deze vergunning nog maar eens te verlengen, wordt er echt niemand beter.

Verlengingen in blessuretijd

Ook de andere geplande vernieuwingen lijken een stille dood gestorven. De piste voor de stelplaats aan de Havanasite op de Luchtbal werd ondertussen alweer verlaten wegens geen ideale locatie. De vergunning voor de huidige stelplaats aan de Vaartkaai in Merksem werd dan toch verlengd. Voor een nieuwe stelplaats op het Kiel werden nog geen stappen ondernomen, de vergunning van de aftandse tram- en busstelplaats in Hoboken werd dan weer voor onbepaalde duur verlengd.

JONGCD&V Antwerpen hoopt alvast dat de verlenging niet zomaar wordt goedkeurt. “De raadsleden van SP.A waren vijf jaar geleden gekant tegen de verlenging van de vergunning, we gaan er van uit dat zij deze verlenging dus niet onvoorwaardelijk zullen toestaan. Het zou de stad sieren om de eisen van het vorige stadsbestuur te verdedigen. De stad beheert heel wat gronden, een piste kan zijn om een andere locatie tijdelijk ter beschikking te stellen tot De Lijn een nieuwe en definitieve stelplaats in gebruik kan nemen.

Berichtgeving Gazet van Antwerpen

Geef een reactie