Verkeersveiligheid gaat boven doorstroming

Veiligheid boven doorstroming is de absolute norm voor CD&V Antwerpen. Hierin zijn conflictvrije kruispunten, kwalitatieve infrastructuur voor elke weggebruiker en aangepaste lichtenregelingen sleutelelementen. Er is nu dringend nood aan transparantie hoe het recente ongeluk kon gebeuren, en waarom recente keuzes werden gemaakt die rechtstreeks invloed hadden op het noodlottige ongeval. Maak van verkeersveiligheid een topprioriteit in woord en daad.

Verkeersveiligheid zou een absolute topprioriteit moeten zijn voor stad én districten. Maar ondanks goede intenties blijkt de praktijk in Antwerpen dramatisch. De Vlaamse regering maakte afgelopen jaren het principe van conflictvrije kruispunten de norm. Merkwaardig genoeg blijkt het Antwerpse stadsbestuur al enkele jaren consequent tegen deze stroom in te gaan. Al te vaak blijven onveilige kruispunten behouden in functie van een snellere en vlottere doorstroming. Met alle gevolgen van dien voor zwakke weggebruikers, blijkt uit recente verkeersveiligheidscijfers in de stad Antwerpen.

Jan Braeckmans, Antwerps CD&V-voorzitter en districtsraadslid in Antwerpen, benadrukt dat de verantwoordelijkheid van de bevoegde schepen niet min is: “We stellen ons vragen bij de recente beslissing van schepen Kennis om de conflictvrije regeling van het kruispunt aan de Sint-Vincentiusstraat ongedaan te maken. Schepen Kennis gaf te kennen dat dit op vraag van het ziekenhuis werd herroepen. Dat blijkt niet waar. De keuze om doorstroming op deze locatie te laten primeren was een subjectieve beslissing. Eentje met vergaande en dramatische gevolgen. Dat de schepen een twijfelachtige verklaring opgooit om de verantwoordelijkheid van zijn beslissing te ontlopen, een verklaring die niet strookt met de waarheid,
is vergaand problematisch. Op basis van de daden en de woorden van schepen Kennis, moeten we zijn functioneren als schepen van mobiliteit in twijfel trekken. We vragen dan ook onmiddellijk gehele transparantie in dit dossier. Om te beginnen met duidelijk criteria die de schepen hanteerde in zijn beslissing om de conflictvrije regeling terug te draaien.”

Op complexe kruispunten wordt er door het College en de bevoegde schepen te makkelijk en te vaak gekozen in functie van snel verkeer. CD&V Antwerpen wilt dit zo snel mogelijk zien veranderen naar veilig verkeer, liefst nog gisteren en niet vandaag doorstroming boven verkeersveiligheid.  “Vandaag offeren we de veiligheid van zwakke weggebruikers op op het altaar van de doorstroming. Daar kunnen we niet mee akkoord gaan” besluit Jan Braeckmans.

Verkeersveiligheid vraagt om nabijheid

Daarnaast moeten verkeersveiligheidscijfers ook veel meer openbaar gemaakt worden. Enkel op deze manier kan er echt een beleidsprioriteit van gemaakt worden. Want verkeersveiligheid moet uitgewerkt worden op maat van buurten en wijken. Het districtsniveau is hierin de meest logische gesprekspartner. Uit een informatieve vraag in de gemeenteraad van fractieleider Nahima Lanjri in juni 2021, blijkt echter dat verkeersveiligheidscijfers niet openbaar worden gemaakt en dat dit ook een bewuste keuze is.

De lokale politie maakt nochtans voor de stad en elk district een grondige analyse van de verkeersveiligheid, maar deze informatie wordt voorbehouden voor schepenen en burgemeester. “Verkeersveiligheid gaat alle Antwerpenaars aan en is te belangrijk om weg te steken bij enkele verantwoordelijke schepenen. Het verrast ons dat informatie over verkeersveiligheid in de districten niet gedeeld worden op districtsraden. We vragen daar nochtans al langer om. Eigenlijk moeten verkeersveiligheidscijfers compleet transparant zijn. Nu lijkt het alsof deze cijfers exclusief voor het stadsbestuur zijn. Alsof er iets instaat dat niet geweten mag worden. Terwijl het probleem aanpakken enkel kan op basis van data en informatie. Dit gaat elke Antwerpenaar aan! Op de site van de stad Antwerpen of de Lokale Politie Antwerpen zijn de verkeersveiligheidsrapporten zelfs niet terug te vinden. Recente documenten dateren van 2015. Dat is toch wat vreemd voor een college dat verkeersveiligheid hoog in het vaandel zou dragen.” zo stelt Pieter De Cock, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen en districtsraadslid in Merksem.

Geef een reactie