Opinie: Laat verkeersveiligheid niet alleen verkiezingsthema worden

Drie dramatische gebeurtenissen op drie weken tijd. Het is de loodzware tol die ons heeft geleid tot kranten en online fora die bol staan van de ruzie en de onderlinge verwijten. Dat we op de meest onaangename manier zijn wakker geschud, staat als een paal boven water. Maar JONGCD&V Antwerpen verzet zich tegen de manier waarop het debat nu wordt gevoerd.
Antwerpen doet het als fietsstad niet slecht. Volgens de Copenhagenize Index, die de beste fietssteden ter wereld rangschikt, zitten we in de top 10. Buiten het fel bewierookte Velosysteem en extra opslagcapaciteit aan Berchem-Station, krijgen we ook goede punten voor het feit dat heel wat verplaatsingen met de fiets gebeuren. Natuurlijk is de interpretatie dubbelzinnig. Je zou goed gek zijn om korte binnenstedelijke verplaatsingen met de wagen te doen. Maar hoe dan ook: de Antwerpenaar fietst. Meer en meer. Dat stellen we elke dag vast.
Wanneer de veiligheid van de zwakke weggebruiker voor een zoveelste keer in het gedrang komt, moeten alle alarmen afgaan. Dat deze krant reeds 2.000 meldingen binnenkreeg over gevaarlijke fietssituaties, is een teken aan de wand. Het is ook een indicatie dat dit probleem al langer sluimert dan pakweg de huidige legislatuur. Het is diezelfde Copenhagenize Index die stelt dat de beleidssignalen te diffuus zijn om te komen tot een integrale mobiliteitsvisie. Het allerlaatste waar we nu nood aan hebben, is hier een partijpolitiek steekspel van maken. Daar geraakt de fietser geen meter mee vooruit. Dat wil wel zeggen dat er de nodige keuzes gemaakt moeten worden. Al een tijdje terug koos CD&V Nationaal ervoor om volop voor Koning Fiets te gaan, volop gesteund door haar jongerenflank. Wie kiest voor de fiets, kiest voor een beleid dat de fiets stimuleert, faciliteert en voorziet van een permanente veiligheidstoets. Daarom lanceerde Jan Braeckmans (districtsraadslid CD&V Antwerpen) al het voorstel om een commissie te houden, die zich buigt over fietsveiligheid in het district Antwerpen. Een voorstel waar alle raadsleden zich mee achter schaarden. In één district werden alvast de eerste stappen gezet om samen te werken aan een oplossing. We zijn als JONGCD&V dan ook heel blij dat CD&V Antwerpen de hand uitsteekt naar alle politieke partijen en organisaties om samen werk te maken van verkeersveiligheid.
Maar met mondelinge vragen, interpellaties of straffe uitspraken in een districts- of gemeenteraad, gaan we de problemen de wereld niet uithelpen. Niemand blijft onbewogen bij wat er zich de afgelopen weken afspeelde in Antwerpen. Helaas bestaan er geen mirakeloplossingen. Het wordt hoog tijd om iedereen samen te brengen. Antwerpen telt vele experts, het middenveld specialiseerde zich in deze materie. Meerderheids- en oppositiepartijen moeten hun fictieve percentages nu niet opkrikken, maar de handen in elkaar slaan. Laat verkeersveiligheid niet enkel een sloganesk verkiezingsthema worden want deze problemen kunnen niet blijven liggen tot oktober 2018. Het is vijf na twaalf.
Thijs Van den Brande is voorzitter van JONGCD&V Antwerpen en fietst dagelijks doorheen de stad.

Geef een reactie