Parkeren in de Moretuslei : gedaan met wisselen van zijde

Omdat veel automobilisten het principe van halfmaandelijks beurtelings parkeren onvoldoende kennen, leidt het geregeld tot foutief parkeergedrag met onveilige parkeersituaties en mogelijke boetes tot gevolg. Dit probleem stelt zich vooral op de dagen dat van straatkant moet gewisseld worden. Om dit op te lossen wordt het halfmaandelijks beurtelings parkeren vervangen door parkeren langs de oneven zijde van de straat. Aan de even zijde wordt een parkeerverbod ingevoerd.

De parkeerbalans neemt door deze maatregel met 1 plaats toe in de eerste helft van de maand.
Het districtscollege adviseert positief, de goedkeuring gebeurt door het stadscollegen. Vervolgens kan de maatregel in uitvoering gaan.

Geef een reactie