JONGCD&V deelt rapporten uit in Merksemse districtsraad

Naar aanleiding van de laatste zitting van de districtsraad voor het zomerreces, deelde Jong CD&V Merksem aan elk aanwezig districtsraadslid een persoonlijk rapport uit. Hierin staan hun resultaten van de voorbije legislatuur, van januari 2013 tot mei 2018. De aanwezigheid in de districtsraad varieert sterk per raadslid en per fractie, sommigen tonen duidelijk dat het engagement dat ze na de verkiezingen opnamen, niet veel waard is. Voor sommigen zijn de verkiezingen een doel, voor anderen een middel om hun schouders onder onze samenleving te zetten.

Als we kijken naar de top drie in de aanwezigheden, staan er twee CD&V’ers en één N-VA’er op kop. Achteraan het “klassement” zijn vier raadsleden gewoonweg gebuisd, een aantal springen met hun hakken over de sloot. Dat getuigt toch van een gebrek aan respect ten aanzien van de Merksemse kiezer.” Aldus JONG CD&V’er Pieter De Cock. “Elk raadslid wordt geacht zijn of haar engagement naar eigen goeddunken uit te voeren, maar het mag geen vrijblijvendheid zijn. Er mogen toch minimumverwachtingen geuit worden vind ik, zoals aanwezig zijn op de maandelijkse districtsraad en de maandelijkse raadscommissie.

Tussen januari 2013 en mei 2018 vonden 113 dergelijke vergaderingen plaats, sommige duurden een kwartier, anderen ettelijke uren. Sam Voeten vertelt. “Dat de hekkensluiter slechts 18 vergaderingen aanwezig was op meer dan vijf jaar tijd, doet serieus de wenkbrauwen fronsen. Stel je voor dat je dit doet op je werk, na een week lig je buiten. Dat deze raadsleden zich niet zelf lieten vervangen, op pas na een ruime tijd, is geen voorbeeldrol die politici zouden moeten innemen.”

Persoonlijk rapport

Om al deze redenen besloten de jongeren dus een mooi rapportje op te stellen met een quotering per raadslid. Degenen die meer dan 90% haalden werden terecht in de bloemetjes gezet, omdat zij hun engagement ter harte nemen en dat beloond mag worden. Maar aanwezig zijn is ook geen goede maatstaf, activiteit wordt niet gemeten door aanwezigheid. Daarom vragen de JONGCD&V’ers voor de nieuwe legislatuur een heldere en toegankelijke rapportage over de activiteiten van districtsraadsleden. Zo kan iedereen volgen of de persoon aan wie hij/zij het vertrouwen gaf, dit vertrouwen ook waard is. Elke kiezer heeft recht te weten of zijn/haar verkozene doet wat hij/zij beloofde. Weg met die oude politiek, welkom transparantie!

Lees meer in de Gazet van Antwerpen.

Geef een reactie