Oude Bareellei in Merksem wordt verkeersveiliger!

Het Vlaamse gewest trekt geld uit voor de totale heraanleg van de Merksemse Oude Bareellei. JONGCD&V Merksem dringt al langer aan op de heraanleg van de Oude Bareellei. Districtsraadslid Pieter De Cock: “De Oude Bareellei is een gruwel op mobiliteitsvlak, veel te smal en te veel verschillende weggebruikers die er door elkaar moeten rijden. Het is goed dat het Vlaamse gewest deze vraag voor een herziening volgt. De gepland aanpassing blijkt uit het antwoord van minister Lydia Peeters (VLD) op een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V).

In het district Merksem zijn er nog twee straten waar fietsers, bussen en auto’s het wegdek delen tegen een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. De eerste is de Nieuwdreef tussen Terlindenhofstraat en Bredabaan. De tweede straat is de drukke Oudebareellei, waar heel wat buslijnen van de stad richting Schoten en de Kempen lopen. Deze route is momenteel de enige gewestweg in heel Merksem waar er geen fietspad ligt. Nochtans ligt de snelheidsgrens op 50 km/u. Volgens raadslid De Cock is de infrastructuur van de Oude Bareellei totaal niet in orde: “Het combineren van fietsers en auto’s, laat staan bussen, wordt bij een snelheid van 50 kilometer per uur eigenlijk niet meer als veilig aanvaard. Ook voetgangers hebben hier niet de nodige plaats op het voetpad, en automobilisten worden regelmatig geconfronteerd met afgereden zijspiegels op de smalle rijbaan en parkeerstrook.”

Merksemse gewestwegen: twee missing links qua fietsinfrastructuur

Oude Bareellei op de schop

In het investeringsprogramma van de Vlaamse minister van mobiliteit staat vermeld dat er €650.000 zal worden uitgetrokken ter verbetering van de verkeersveiligheid in de Oude Bareellei. Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer liet echter weten dat er genoeg budget uitgetrokken wordt om een totale heraanleg van de riolering en gehele weginfrastructuur te realiseren. Het ontwerp voor deze heraanleg is nog niet afgerond, en hoe de verderzetting van de bus bediening tijdens de werken kan voorzien worden moet ook nog uitgeklaard worden de komende periode.

Alle vervoersmiddelen blijven combineren, is hoe dan ook geen makkelijke opdracht meent Pieter De Cock. “De straat is relatief smal en kan niet verbreed worden. Het is een belangrijke busverbinding, waardoor de snelheid verlagen tot 30 km/u misschien niet optimaal is. De parkeerdruk in de buurt is hoog, dus is het schrappen van een gehele parkeerstrook ook geen oplossing. Het verder combineren van fietsers met auto’s tegen 50 km/u is niet meer aanvaardbaar. Dat geeft een moeilijke puzzel.”

Gazet van Antwerpen

Veilige omleiding

Evenwel heeft CD&V Merksem reeds een oplossing liggen uit haar fietsdeal van september 2018. Hierin wordt een alternatieve verbinding aangereikt om te benutten tijdens de werken, en indien nodig ook nadien. Deze kan eenvoudig worden gemaakt door de Molenlei en een deel van het Victor Roosensplein om te vormen tot fietsstraat. “Hier ligt eigenlijk al een rode loper voor fietsers klaar, de Molenlei heeft al verkeersremmende maatregelen en het stuk Victor Roosensplein is autoluw. Mits de juiste signalisatie en aanleg van oversteekplaatsen, kan deze verbinding al snel veiliger en vlotter worden gemaakt” besluit De Cock.

Victor Roosensplein: een perfecte fietsstraat en verbindingsweg

Geef een reactie