Overal veilig terug naar school

JONGCD&V Antwerpen vraagt meer aandacht voor verkeersveiligheid. Veel scholieren passeren gevaarlijke kruispunten op weg naar school. Ondanks dat heel wat zwarte kruispunten infrastructureel aangepakt (zullen) worden, blijven er veel onveilige situaties bestaan. Bijna de helft van de zwarte punten op Vlaamse gewestwegen, liggen in de provincie Antwerpen, 134 kruispunten, waarvan verschillende op schoolroutes. De stad Antwerpen telde op de lijst van 2021 maar liefst 75 gevaarlijke kruispunten. Bewuster rijgedrag aangevuld met een versnelde aanpak van deze punten is de enige oplossing om ongevallen te vermijden. Om stappers, trappers en autobestuurders aan te moedigen om veiliger te rijden, deelde JONGCD&V Antwerpen in de dagen voor 1 september sensibiliseringsaffiches uit aan gevaarlijke kruispunten in de Antwerpse districten.

Met de start van het schooljaar stappen heel wat kinderen en jongeren terug naar school, of springen ze terug op de fiets. Dat dit veilig moet gebeuren, is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Zowel ouders die hun kind leren fietsen, de school die mee instaat voor een veilige schoolomgeving, de overheid die de openbare weg onderhoudt, als de andere verkeersgebruikers die zorg moeten dragen voor hun rijgedrag. Het aantal ongevallen met fietsers en wandelaars toont dat hier nog niet altijd genoeg inspanningen naartoe gaan. Om op te roepen meer aandacht aan jongeren en kinderen op de weg te hebben, vraagt JONGCD&V provincie Antwerpen buurtbewoners om sensibiliserende affiches op te hangen aan gevaarlijke kruispunten. De jongerenafdeling deelt deze uit in heel wat gemeentes in de provincie. Volgens Antwerps JONGCD&V voorzitter Pieter De Cock is het belangrijk dat deze oproep herhaald blijft worden: “Elk jaar blijven kinderen op weg naar school het slachtoffer worden van ongevallen. Zolang dit blijft gebeuren, blijven wij vragen om extra inspanningen en veiliger rijgedrag.”

75 gevaarlijke punten in Antwerpen stad

In het kader van het provinciale initiatief trok ook JONGCD&V stad Antwerpen op pad. In elk district kregen de buurtbewoners van een gevaarlijk kruispunt een “veilig terug naar school” affiche in de bus met de vraag om deze op te hangen. Bijvoorbeeld in Berchem aan de Grote Steenweg. Berchems JONGCD&V’er Gilles Coetsier: “Langs de Grote Steenweg passeert een enorme stroom fietsers die vaak langs onveilige kruispunten moeten passeren. Zeker scholieren onderweg naar school in de binnenstad, of studenten die van de stadscampus naar buitencampus moeten, ervaren hier gevaarlijke situaties. We hopen dat buurtbewoners van deze kruispunten onze oproep mee willen uitdragen.” Niet enkel in Berchem werden affiches uitgedeeld, maar ook in Wilrijk, Hoboken, het district Antwerpen, Borgerhout, Deurne, Merksem en Ekeren.

Zie ook de Gazet van Antwerpen.

Geef een reactie