Turnhoutsebaan verkeersveilig!

Jong CD&V Antwerpen reageert met gemengde gevoelens op de aangekondigde werken die de verkeersveiligheid op de Turnhoutsebaan moeten verbeteren. Hoewel we de keuze om de verkeersveiligheid hier aan te pakken zeker en vast aanmoedigen, hebben we sterke twijfels bij de efficiëntie van de voorziene maatregelen. Het gaat hier namelijk vooral om tijdelijke maatregelen, een fijne geste, maar het helpt de fietsers die elke dag langs deze weg moeten passeren weinig vooruit.

Jong CD&V Antwerpen is verbaasd dat er niet voor een duurzame oplossing gekozen wordt, die trouwens voor het grijpen ligt. Vanaf 2015 is namelijk voorzien om een snel tram van tram 24 in de nieuwe ondergrondse metrokoker onder de Turnhoutsebaan te laten rijden. De niet gebruikte metro-ingang aan het Foorplein en het station Drink bieden de mogelijkheid om ook de andere trams ondergronds te laten rijden. Daar er ook 2 aparte metro ingangen zijn kan je via automatisatie de tram, die alle haltes bediend, voorrang laten geven aan de snel tram. Het moet toch mogelijk zijn om het openbare net ondergronds zo uit te bouwen dat de bestaande tram- en busbaan bovengronds kunnen verdwijnen om ruimte te creëren voor een veilig fietspad?

Geef een reactie