JONGCD&V Wilrijk vraagt voor minder grijs en meer kleur onder het viaduct van Wilrijk!

De A12 en Boomsesteenweg snijdt Wilrijk in twee delen. Voor kinderen en jongeren is deze barrière een brug te ver en daarom pleit JONGCD&V Wilrijk voor een meer aangename invulling van de ruimte onder het viaduct om Wilrijk aan beide kanten van de Boomsesteenweg meer met elkaar te verbinden.

Enkele weken geleden werd er eindelijk een akkoord gesloten over het Oosterweeldossier. Opvallend hierbij is het engagement van de Vlaamse Regering om een deel van de Ring rond Antwerpen te overkappen. Het kan enkel worden toegejuicht dat verder wordt ingezet op de leefbaarheid van de stad en zijn districten. Deze denkoefening mag echter niet stoppen aan de rand van de binnenstad. Een ander onmiskenbaar pijnpunt is het 1,3 km lange viaduct van de A12 dat dwars door Wilrijk snijdt. Reeds van bij de bouw in de jaren ’60-’70 geeft de brug aanleiding tot de nodige wrevel bij de Wilrijkenaar. Naast mogelijke bezwaren op grond van milieu- en gezondheidsoverwegingen, vormt het viaduct ook een – weinig fraaie – barrière tussen het oostelijke en westelijke deel van het Geitendorp.

 

In het verleden werd reeds verschillende malen opgeroepen om de A12 op termijn te ondertunnelen. Concrete plannen bestaan op dit punt evenwel nog niet. In afwachting roept Jong CD&V Wilrijk alvast op om na te denken over projecten die op korte termijn de leefbaarheid van de betrokken omgeving kunnen verhogen: “De ruimte onder de brug is een mistroostige plek. Het besef dat de ondertunneling van de A12 niet voor morgen is, mag ons er niet van weerhouden om vandaag reeds over te gaan tot een kwalitatieve en fraaiere invulling van deze zone” vertelt Pieter-Jan Van De Weyer.

Als concreet voorbeeld verwijst Thomas Mees naar de inkleuring van de verschillende pijlers van de brug: “Aan de noordelijke kant van het viaduct werden enkele pijlers beschilderd door professionele graffiti-kunstenaars. Enkele palen aan het zuideinde blijven echter kaal. De Vlaamse overheid laat slechts toe dat er elk jaar enkele zuilen onder handen worden genomen. Deze beperking zouden we graag opgeheven zien. Met enkele Wilrijkse verenigingen zouden we dan de handen in elkaar kunnen slaan om de resterende zuilen in te kleuren.”

Maar het ontgrijzen van deze onderdoorgang mag niet de enigste bekommernis zijn. Thijs Van den Brande, voorzitter van JONGCD&V Wilrijk vult aan: “de helft van de parkeerplaatsen onder het viaduct staat leeg en de ruimte wordt veelal gebruikt als sluipweg om snel te keren op de Boomsesteenweg, met alle gevaarlijke gevolgen vandien. Maak van een stukje onder het viaduct ook een speelzone waar het aangenaam is om te zijn, met wat groen, een kubb veldje, …”.  Jongeren zouden ook veilig de Boomsesteenweg moeten kunnen kruisen een aangename ruimte onder het viaduct die meer is dan parkeerruimte en sluipweg kan daarbij helpen.

Om dit standpunt bij kracht bij te zetten organiseerde JONGCD&V Wilrijk op zaterdag 8 april, van 15u tot 18u de allereerste viaductlounge van Wilrijk ter hoogte van het kruispunt met de Oudestraat. Het was een geslaagde namiddag met een spelletje kubb spelen, krijtgrafitti spuiten en wilde plannen maken voor de grijze ruimte onder het viaduct. Voor herhaling vatbaar?

Lees ook het artikel in de Gazet van Antwerpen: JONGCD&V wil ruimte onder het viaduct verfraaien

Geef een reactie