JONGCD&V pleit voor een heldere en duidelijke agenda van de districtsraad Wilrijk

JONGCD&V Wilrijk gelooft dat het district meer kan doen om haar bewoners te betrekken bij de districtsraad van Wilrijk. Het openbaar domein, sport, cultuur, communicatie, jeugd- en seniorenwerking zijn bevoegdheden waar elke bewoner ervaringsspecialist in is. En wil die inwoner zijn ervaring inbrengen, dan botst hij of zij op een onverstaanbare agenda en beperkte informatie.

“Betrokkenheid kan je pas creëren als je begint met in verstaanbare taal communiceren” pleit Thijs Van den Brande, voorzitter JONGCD&V Wilrijk. In hoeverre een agendapunt met als titel “District Wilrijk. Koning Albertstraat – Aanpassing aanvullend verkeersreglement. Advies – Goedkeuring” en verder geen informatie, belang heeft, is zeer moeilijk in te schatten zonder de achterliggende documenten. JONGCD&V Wilrijk pleit daarom voor een addendum bij de agenda dat een korte toelichting geeft bij elk agendapunt. Deze uitgebreide agenda kan bijvoorbeeld op de website van het district komen.

Daarnaast is het ook van belang dat de openbaarheid van de districtsraad meer in de schijnwerpers wordt geplaatst. Van de werking van de districtsraad is online maar beperkt informatie terug te vinden en op sociale media al zeker niets. JONGCD&V Wilrijk zal daarom voor de zitting van de districtscommissie op maandag 9 januari om 19u30 in het districthuis, zaal Neerland, een informeel infomoment organiseren over de werking van de districtsraad waarop ook in gesprek wordt gegaan met de fractie van CD&V Wilrijk. Het facebookevent voor dit infomoment vind je hier:
https://www.facebook.com/events/613544232167566/

Geef een reactie